Blog

Allt du behöver veta om paketering

Allt du behöver veta om paketering/bandning Paketering- eller bandningsprodukter är egg av de allmänt använda sätten att kombinera produkter i paketeringens industri. Det finns flera paketeringsmaterial för tätning, vilka är mest använda i miljöer som till att: fästa föremål till pallar och lådor... försäkra en enhetlig last och paketering av glas, trä eller metalldelar stänga lådor och paket förstärka trälådor, eller lådor av andra material säkra föremål Stål är det starkaste och har den hösta brottgränsen, därför är paketeringen mycket pålitlig. De...


Vad är skillnaden mellan paketering med plast och stålband?

Vad är skillnaden mellan paketering med plast och stålband? Paketering med plastband När plast (PP) polypropylen band och (PET) polyester band uppfanns ersatte de stålband i paketering nästan helt och hållet. Stålband byttes ofta ut till plast. Med utvecklingen av plastband har möjligheterna till en bättre och mer effektiv paketering ökat. Skillnaderna mellan dem beskrivs nedan. Den huvudsakliga skillnaden mellan stål och plastband Utsträckning är inte en vägande egenskap hos stålband. Plastband går dock att sträcka ut i många olika intervall. En vägande egenskap...


10 tips på hur man sparar pengar på paketering och bandning

Industriell paketering och bandning - hur paketerar man billigt? Industriell paketering är precis lika viktigt som föremålet inuti paketet. Avsikten är att underlätta flytten av produkterna till butiker. Den möjliggör också snabbare produktigenkänning. Den viktigaste funktionen av industriell paketering är att skydda varan. Därför måste paketeringen samordnas med syftet och lagrings-miljön. Det är viktigt att industriell paketering möter alla av de följande kriterierna: Den måste vara stark och hållbar nog att motstå permanent last (tunga kartonger som packas på varandra) Den...


Paketering med polypropylen PP band

Paketering med polypropylen PP band Polypropylen är ett ekonomiskt material för medium till tung lastkapacitet för att banda pallar och lådor. De finns tillgängliga i olika breddar, tjocklekar och variationer av polymerer (ex. sampolymerer). Denna typ av produkt erbjuder möjligheten för större utsträckning med stretching till vissa punkter, speciellt när bandet utsätts för konstant belastning. Paketering med polypropylen PP band är mest effektivt när man använder ett bandningsverktyg. Med detta som grund kommer du spara tid och material. Med paketering med en bandningsmaskin kommer du inte...


Bästa Övningen för Paketering och Industriell Bandning

Bästa Övningen för Paketering För varje distributör, kundnöjdhet måste alltid vara första prioritet. Detta räknar med faktumet att det kunderna får det de beställer. Om det senare inte förverkligas är det ofta för att paketeringen brister eller på otillräcklig lagring. Därför är spårning och att bibehålla standarderna för paketering ett viktigt element för att nå kundens nöjdhet. God övning kan reducera kostnaderna samt motverka olika skador och andra nackdelar. Hur ökar man produktionen med paketering/bandning? När företag automatiserar paketeringens/bandningens aktivitet på något sätt...


Allt du behöver veta om polypropylen (PP band)

All you need to know about polypropylene (PP tape) Allt du behöver veta om polypropylen (PP band) PP  band är termoplaster som tillsats till polymerer gjorde av kombinationer av polypropylen monomerer. De används för olika applikationer men är speciellt användbara för paketering av konsumentvaror och plastvaror till olika industrier, inkluderande bilindustrin m.m… Polypropylen upptäcktes 1951 och de stora innovatörerna var Paul Hogan och Robert Banks. Polypropylen som material har blivit populärt extremt snabbt. Produkten kommersialiserades tre år efter upptäckten. Den ökade stort...


A-Ö om paketering/bandning

Paketering/bandningens grunder Paketering som också kallas bandning är en process som använder band för att säkra föremål till ett substrat, stabiliserar eller stärker dem. En sådan rem kallas också för paketeringsbälte. Paketering är huvudsakligen populär inom tillverkningsindustrin. Bandning/paketering med stål Stålband räknas som det äldsta paketeringsmaterialet som samtidigt har en hög brottgräns. De är tillgängliga med olika bredder och tjocklekar där kvaliteten skiljer dem åt. De används generellt för tunga syften där en hög nivå av uthållighet krävs. Ytan av bandet inkluderar färg,...


Produktförfrågan

Vi behöver följande information för att förbereda ett erbjudande. Du kommer att få ett officiellt erbjudande för produkten i din e-mail inom kort.