Vad är skillnaden mellan paketering med plast och stålband?

Vad är skillnaden mellan paketering med plast och stålband?

Vad är skillnaden mellan paketering med plast och stålband?

Paketering med plastband

När plast (PP) polypropylen band och (PET) polyester band uppfanns ersatte de stålband i paketering nästan helt och hållet. Stålband byttes ofta ut till plast. Med utvecklingen av plastband har möjligheterna till en bättre och mer effektiv paketering ökat. Skillnaderna mellan dem beskrivs nedan.

Battery strapping tool TES set PP strap + dispenser + battery + charger

Den huvudsakliga skillnaden mellan stål och plastband

Utsträckning är inte en vägande egenskap hos stålband. Plastband går dock att sträcka ut i många olika intervall. En vägande egenskap hos plastband är förmågan att återvända till sin originalform. Efter att vi har skapat lite spänning så är frågan, till vilken grad kan banden återvända från den utsträckta formen till dess original?

Lastning med trä är ett bra exempel där övergången mellan stål och plast skedde inom paketering. I detta fall är det sant att stålbanden är mer effektiva då de har en högre hållbar kraft vid säkring av tyngre laster, men plastband återvänder snabbare till sin vanliga form efter att de har sträckts ut. För denna anledning, som också presenterar en väsentlig skillnad mellan den, är den senare remmen mer effektiv för det ovanstående exemplet. Med egenskaper som elasticitet i åtanke är last med trä mer passande för paketering med plast remmar. Den har alltså en bättre möjlighet att justeras till elasticiteten jämfört med stålband, egenskapen elasticitet, vilket inte inkluderar möjligheten till extrem utsträckning och att återgå till den originella formen. För att summera är stålband mer trolig att slitas ner och bli slapp när man transporterar last. I detta fall kommer varorna förbli oskyddade. Det är sant att stålband kan hålla för mer vikt, men i många fall är elasticiteten på remmen en viktigare faktor som finns hos plastband.

Överföringen från stål till plast i bandning

Paketering med plast remmar har inte en så lång historisk tradition som paketering med stål. Med utvecklingen av teknologi har överföringen dock blivit ännu snabbare. Med detta i åtanke kommer plastband helt och hållet konkurrera ut stål inom en kort tid med tanke på produktionen av nya metoder och verktyg samt upptäckten av nya paketerings-alternativ. De flesta ledande leverantörerna ser att överföringen från ett band till ett annat idag är oundvikligt.

Förstå utsträckning, spänning och egenskapen att återuppta ursprungliga positioner

För att förstå de ovanstående orden är det nödvändigt att förstå förhållandet som remmarna används under. Spänningen på remmen reflekteras när vi drar eller utför särskilt tryck på den. När den ät utsträckt till en viss punkt kommer den börja tänjas ut. När den är i denna position är enda frågan om den kommer återgå till sin ursprungliga form. Förmågan av elasticitet av en rem reflekteras i den högsta punkten av utsträckning som remmen fortfarande kan återuppta sin original form ifrån (den refereras också till arbetsområdet av bandet, dess så kallade område av uthållighet).

COMBO Pallet Semi-automatic Strapping Machine price PP strap 9-19mm

Lär dig mer om arbetsområdet av PP eller PET plastband

Arbetsområdet av en rem ändras mycket från band till band. Den visas bäst när man utnyttjar en utav dem. Den visar den hösta spänningspotentialen när utsträckningen är som störst. Samtidigt är utsträckningen fortfarande så liten att bandet kan återgå till sin vanliga form.

Lär dig mer om återgången av PET eller PP plastband till dess vanliga form (elasticitet)

Möjligheten att återgå till sin vanliga form beror i huvudsak på materialet som remmen är gjord av, storleken på spänningen som den utsätts för och hur länge spänningen varar. Om spänningen är under en kort stund så är bandens återgång större. Ju längre perioder av spänning desto mindre blir möjligheten att återfå sin ursprungliga form.  En av de bästa kandidaterna (bland de som, efter en lång tid, fortfarande snabbt kan återhämta sig) är raka plastband.

Dela det här inlägget


Produktförfrågan

Vi behöver följande information för att förbereda ett erbjudande. Du kommer att få ett officiellt erbjudande för produkten i din e-mail inom kort.