Paketering med polypropylen PP band

Paketering med polypropylen PP band

Paketering med polypropylen PP band Polypropylen är ett ekonomiskt material för medium till tung lastkapacitet för att banda pallar och lådor. De finns tillgängliga i olika breddar, tjocklekar och variationer av polymerer (ex. sampolymerer). Denna typ av produkt erbjuder möjligheten för större utsträckning med stretching till vissa punkter, speciellt när bandet utsätts för konstant belastning. Paketering med polypropylen PP band är mest effektivt när man använder ett bandningsverktyg. Med detta som grund kommer du spara tid och material. Med paketering med en bandningsmaskin kommer du inte...


Produktförfrågan

Vi behöver följande information för att förbereda ett erbjudande. Du kommer att få ett officiellt erbjudande för produkten i din e-mail inom kort.